V/v đẩy mạnh thực hiện Phong trào "Chống rác thải nhựa"

Submitted by admin on Wed, 11/09/2019 - 07:42

      Hưởng ứng Lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ theo tinh thần Thư ngỏ số 161/LĐCP, 25/4/2019 tại lễ phát động phong trào "Chống rác thải nhựa";

      Thực hiện Công văn số 827/UBND-KTN, ngày 26/8/2019 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bạn tỉnh An Giang; Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các công đoàn trong tỉnh thực hiện một số nội dung như sau:

      Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Đính kèm

STT Đính kèm (click vào để download)
1
Attachment Size
853.LDLD_.pdf 53.94 KB