Văn bản đi


 • Quyết định về việc ban hành Quy định về nội dung, phạm vi thu, chi quản lý tài chính Công đoàn cơ sở Trường Đại học An Giang

  BlogQuyết định số 70/QĐ-CĐCS ngày 10/10/2022 về việc ban hành Quy định về nội dung, phạm vi thu, chi quản lý tài chính Công đoàn cơ sở Trường Đại học An Giang

  Xem tiếp

 • Báo cáo hoạt động công đoàn 6 tháng/năm 2020

  Blog

  Chi tiết, vui lòng xem file đính kèm.  Xem tiếp

 • Subscribe to Văn bản đi