Văn bản đến


 • HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023

  Blog

  Thực hiện Hướng dẫn số 77/HD-TLĐ, ngày 18/01/2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Hướng dẫn số 54-HD/BTGTU, ngày 12/12/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023, Ban Thường vụ Liên…

  Xem tiếp


 • Quyết định về việc giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm

  Blog

  Chi tiết, vui lòng xem file đính kèm.  Xem tiếp

 • Thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin từ đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang

  Blog

  Để kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh An Giang gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19, Liên đoàn lao động tỉnh thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin từ đoàn viên, người lao động như sau:  Xem tiếp

 • Subscribe to Văn bản đến