Trường Đại học An Giang hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

Submitted byadmin onFri, 10/11/2017 - 08:26

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017, chiều ngày 09/11/2017, Trường Đại học An Giang tổ chức buổi học tập chuyên đề pháp luật cho viên chức, nhân viên trong Trường.

ThS. Trần Minh Tâm, Trưởng Phòng Thanh tra - Pháp chế, đã giới thiệu lịch sử và ý nghĩa của Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9 tháng 11. Ngày Pháp luật được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; đề cao giá trị của Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước pháp quyền; giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi công dân... Trong những năm qua, Trường Đại học An Giang đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam như: Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu Pháp luật, Hội thảo tìm hiểu Pháp luật... Năm 2017, Nhà trường tiếp tục triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho toàn thể viên chức, nhân viên của Trường về ý nghĩa của ngày Pháp luật Việt Nam và ý thức chấp hành pháp luật trong Nhà trường.

TS. Trần Lê Đăng Phương, Phó Trưởng Khoa Lý luận chính trị, đã giới thiệu những nội dung cơ bản của pháp luật về sở hữu trí tuệ liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học và giảng dạy trong trường đại học: Quy định xác định chủ thể quyền tác giả; quy định về tác phẩm nói chung và tác phẩm và tác giả trong trường đại học nói riêng; những điều kiện để bảo hộ quyền tác giả, đạo đức trong nghiên cứu khoa học và tầm quan trọng của việc tôn trọng quyền tác giả; kinh nghiệm sử dụng hiệu quả các công cụ trích dẫn để đảm bảo tôn trọng các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ và đạo đức trong hoạt động nghiên cứu khoa học.

 

Hồng Loan - Anh Thư
Ảnh: Anh Thư