Tiếp và làm việc với Liên đoàn lao động Tỉnh

Submitted bynnathu onWed, 26/10/2022 - 08:26

Công đoàn cơ sở Trường Đại học An Giang được LĐLĐ Tỉnh chọn là đơn vị tổ chức đại hội điểm của khối đơn vị sự nghiệp. Đoàn công tác của LĐLĐ để đến tìm hiểu về tình hình chung của Công đoàn Trường, kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023 và công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Trường Đại học An Giang nhiệm kỳ 2023-2028.

Về tình hình chung, Công đoàn cơ sở Trường có 12 công đoàn bộ phận trực thuộc; 17 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, trong đó Ủy viên Ban Thường vụ là 05 đồng chí; có 718 viên chức lao động tất cả đều là công đoàn viên.

Về hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn Trường Đại học An Giang đã đạt một số kết quả nổi bật như: Phát triển mới 57 đoàn viên; Cập nhật phần mềm và in, đổi thẻ đoàn viên công đoàn cho 100% viên chức lao động; Đăng ký 69 sáng kiến thuộc chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (chỉ tiêu được giao là 43 sáng kiến); Thực hiện nhiều công trình, phần việc, hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh; Thực hiện tốt vai trò đại diện cho tập thể viên chức, người lao động để phối hợp với chính quyền thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng về chế độ chính sách, an sinh xã hội, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của viên chức, người lao động.

Về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội công đoàn các cấp, Công đoàn Trường đã ban hành các văn bản, biểu mẫu hướng dẫn đại hội công đoàn bộ phận trực thuộc (Các công đoàn bộ phận sẽ tổ chức đại hội từ ngày 21/11 đến 10/12/2022). Đối với Công đoàn Trường, Ban Chấp hành sẽ tiến hành quy trình nhân sự ngay sau đại hội các công đoàn bộ phận và dự kiến sẽ tổ chức Đại hội vào ngày 24/2/2023.   

Phát biểu kết luận phiên làm việc, đồng chí Nguyễn Thiện Phú – Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn cơ sở Trường Đại học An Giang đã đạt được trong nhiệm kỳ. Đồng chí cho rằng kết quả đó là nhờ sự đồng lòng, nhất quán và chủ động trong công tác của cả tập thể và hy vọng Công đoàn cơ sở Trường Đại học An Giang sẽ tiếp tục phát huy tốt những ưu điểm để đạt nhiều thành công trong thời gian tới; trước mắt là tổ chức thành công đại hội các công đoàn bộ phận và đại hội Công đoàn cơ sở Trường nhiệm kỳ 2023-2028.

Hữu Nghị - TV

1
Toàn cảnh buổi làm việc
2
Đồng chí Phan Minh Trí – Chủ tịch CĐCS Trường ĐHAG báo cáo kết quả hoạt động của Công đoàn Trường
3
Đồng chí Nguyễn Thiện Phú – Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh phát biểu chỉ đạo