Thư cảm ơn từ Công đoàn ĐHQG-HCM

Submitted bynnathu onMon, 09/08/2021 - 11:44

Hưởng ứng Chương trình "Cùng nhau vượt qua đại dịch Covid-19 " do Công đoàn ĐHQG-HCM phát động, vừa qua, công đoàn viên Công đoàn cơ sở Trường Đại học An Giang đã tự nguyện quyên góp, ủng hộ Công đoàn ĐHQG-HCM với số tiền 63.600.000đ.

Công đoàn ĐHQG.HCM đã có Thư cảm ơn đến Trường!

ThuCamOn