Thông báo v/v phối hợp tuyên truyền, tham gia khảo sát về số con mong muốn của người dân trên web cpcs.vn

Submitted by admin on Fri, 20/09/2019 - 07:58

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Đính kèm

STT Đính kèm (click vào để download)
1
Attachment Size
873.LDLD_.pdf 38.92 KB