Thông báo về việc xét chọn và giới thiệu điển hình CCVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong công tác, học tập và sinh hoạt được Công đoàn cơ sở Trường Đại học An Giang thăm và tặng quà Tết Kỷ Hợi 2019

Submitted by admin on Sat, 05/01/2019 - 15:20

Vui lòng xem tập tin đính kèm.

Đính kèm

STT Đính kèm (click vào để download)
1
Attachment Size
03-TB-CDCS.pdf 106.65 KB