Thông báo về việc vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia hiến máu tình nguyện năm 2018

Submitted by admin on Fri, 21/12/2018 - 14:05

Kính mời xem file đính kèm.

Đính kèm

STT Đính kèm (click vào để download)
1
Attachment Size
406.LDLD_.pdf 87.38 KB