Thông báo về việc tuyên truyền phổ biến chiến lược bảo về Tổ quốc

Submitted by admin on Thu, 18/07/2019 - 16:16

Thực hiện Công văn số 204/BTG, ngày 02/7/2019 của Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tuyên truyền, phổ biến chiến lược bảo về Tổ quốc, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chiến lược bảo về Tổ quốc trong tình hình mới.

Chi tiết vui lòng xem công văn và tài liệu đính kèm.

Đính kèm

STT Đính kèm (click vào để download)
1
Attachment Size
754.LDLD_.pdf 34.96 KB
754.LDLD (De Cuong).pdf 880.44 KB