Thông báo về việc triển khai Công điện hỏa tốc số 1300/CĐ-TTg về phòng, chống dịch Covid-19

Submitted byadmin onFri, 02/10/2020 - 07:45

Chi tiết, vui lòng xem file đính kèm.

Đính kèm

STT Đính kèm (click vào để download)
1
Attachment Size
1574.LDLD_.pdf 419.5 KB