Thông báo về việc tiếp tục tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động

Submitted byadmin onTue, 05/05/2020 - 08:21

Chi tiết, vui lòng xem file đính kèm.

Đính kèm

STT Đính kèm (click vào để download)
1
Attachment Size
1315.LDLD_.pdf 146.78 KB