Thông báo về việc thực hiện khai báo y tế điện tử bằng mã QR tại cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang

Submitted byadmin onWed, 09/06/2021 - 14:49

Chi tiết, vui lòng xem file đính kèm.

Đính kèm

STT Đính kèm (click vào để download)
1
Attachment Size
479.TB_.LDLD_.signed.pdf 1.17 MB