Thông báo về việc tham gia hiến máu tình nguyện năm 2018

Submitted by admin on Wed, 26/12/2018 - 15:56

Vui lòng xem file đính kèm.

Đính kèm

STT Đính kèm (click vào để download)
1
Attachment Size
86.TB_.LDLD_.pdf 79.08 KB
DS Hien Mau.pdf 55.02 KB