Thông báo về việc rà soát đề nghị chuyển sinh hoạt và xét kết nạp đoàn viên công đoàn, Đợt I năm 2024.

Submitted bynnathu onTue, 02/04/2024 - 09:17

Công đoàn cơ sở Trường Đại học An Giang thông báo về việc rà soát đề nghị chuyển sinh hoạt và xét kết nạp đoàn viên công đoàn, Đợt I năm 2024. Cụ thể như sau:

Thông báo về việc rà soát đề nghị chuyển sinh hoạt và xét kết nạp đoàn viên công đoàn, Đợt I năm 2024

CĐCS Trường ĐHAG