Thông báo về việc Quyết định công nhận Ban Thanh tra nhân dân Trường Đại học An Giang Nhiệm kỳ 2019-2020

Submitted byadmin onFri, 25/10/2019 - 15:54

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Đính kèm

STT Đính kèm (click vào để download)
1
Attachment Size
46QD-CDCS.pdf 73.92 KB