Thông báo về việc phát động tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh An Giang lần XII (2020 - 2021)

Submitted byadmin onTue, 27/10/2020 - 16:16

Chi tiết, vui lòng xem file đính kèm.

Đính kèm

STT Đính kèm (click vào để download)
1
Attachment Size
1622.LDLD_.signed.pdf 1.51 MB