Thông báo về việc hướng dẫn, bổ sung các hoạt động Tháng Công nhân năm 2020

Submitted byadmin onWed, 06/05/2020 - 07:50

Chi tiết, vui lòng xem file đính kèm.

Đính kèm

STT Đính kèm (click vào để download)
1
Attachment Size
1317.LDLD_.pdf 174.8 KB