Thông báo về việc chuyển sinh hoạt công đoàn bộ phận

Submitted by admin on Tue, 24/09/2019 - 10:14

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Đính kèm

STT Đính kèm (click vào để download)
1
Attachment Size
40_CDCS.pdf 37.79 KB