Thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin từ đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang

Submitted bynnathu onMon, 16/08/2021 - 17:00

Để kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh An Giang gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19, Liên đoàn lao động tỉnh thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin từ đoàn viên, người lao động như sau:

Đường dây nóng - LĐLĐ