Thông báo đề cử Học bổng Tôn Đức Thắng 2023

Submitted bynnathu onTue, 11/07/2023 - 09:13

Thiết thực hưởng ứng các sự kiện trọng đại, như: 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng…Công đoàn tỉnh An Giang thông báo xét chọn, trao học bổng Tôn Đức Thắng lần thứ 28 cho học sinh là con đoàn viên, công nhân viên chức vượt khó học giỏi.

Chi tiết, vui lòng xem tại đây!