Thông báo


 • Thông báo về việc chuyển sinh hoạt công đoàn bộ phận

  Blog

  Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.  Xem tiếp

 • Thông báo về việc tuyên truyền phổ biến chiến lược bảo về Tổ quốc

  Blog

  Thực hiện Công văn số 204/BTG, ngày 02/7/2019 của Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tuyên truyền, phổ biến chiến lược bảo về Tổ quốc, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chiến lược bảo về Tổ…

  Xem tiếp


 • Subscribe to Thông báo