Quyết định về việc chỉ định bổ sung ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch CĐCS Trường Đại học An Giang, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Submitted byadmin onTue, 15/09/2020 - 15:01

Chi tiết, vui lòng xem file đính kèm.

Đính kèm

STT Đính kèm (click vào để download)
1
Attachment Size
1241-QD-LDLD.pdf 442.28 KB