Mời thực hiện Khảo sát ý kiến về giãn cách xã hội từ Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ An Giang

Submitted byadmin onFri, 23/07/2021 - 14:28

        Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức đợt khảo sát để nắm bắt tâm trạng của người dân trên địa bàn, trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, toàn tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

        Trân trọng đề nghị ông (bà) trả lời một số câu hỏi được nêu ra dưới đây. Xin cảm ơn!

        Link khảo sát trực tuyến: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdT7nqGfiaJNIJgP2PfvrjX74jpf0SzYCK1_-1w1RoKyRyF2g/viewform