Kế hoạch về việc tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3