Kế hoạch Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Submitted byadmin onThu, 23/04/2020 - 14:25

Chi tiết, vui lòng xem file đính kèm.

Đính kèm

STT Đính kèm (click vào để download)
1
Attachment Size
255.KH_.LDLD_.pdf 290.91 KB