Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Submitted by nnathu on Tue, 23/04/2019 - 11:44

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm!

Đính kèm

STT Đính kèm (click vào để download)
1
Attachment Size
146.KH_.LDLD_.pdf 146.98 KB