Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn năm 2022

Submitted byadmin onFri, 18/02/2022 - 08:40

Chi tiết, vui lòng xem file đính kèm.

Đính kèm

STT Đính kèm (click vào để download)
1
Attachment Size
473.KH_.LDLD_.signed.pdf 1.92 MB