Kế hoạch hoạt động Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của Công đoàn cơ sở Trường ĐHAG