Kế hoạch tổ chức vòng 1 Cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn và người lao động" trên mạng xã hội Facebook

Submitted by nnathu on Fri, 07/06/2019 - 15:25

Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm!

Đính kèm

STT Đính kèm (click vào để download)
1
Attachment Size
168.KH_.LDLD-thi ảnh đẹp.pdf 312.73 KB