Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn và người lao động" năm 2020 trên mạng xã hội Facebook

Submitted byadmin onWed, 29/04/2020 - 15:20

Chi tiết, vui lòng xem file đính kèm.

Đính kèm

STT Đính kèm (click vào để download)
1
Attachment Size
256.KH_.LDLD_.pdf 397.86 KB