HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023

Submitted byadmin onFri, 03/02/2023 - 08:50

Thực hiện Hướng dẫn số 77/HD-TLĐ, ngày 18/01/2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Hướng dẫn số 54-HD/BTGTU, ngày 12/12/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh (LĐLĐ) hướng dẫn các cấp công đoàn tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước và tổ chức Công đoàn Việt Nam với các nội dung như sau:

Nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.

Đính kèm

STT Đính kèm (click vào để download)
1
Attachment Size
100.hd_.ldld_.signed.pdf 5.74 MB