Danh sách CĐBP nhiệm kỳ 2023-2028

Công đoàn bộ phận 1

LanTuyen

 

Chủ tịch
ThS Nguyễn Lan Tuyền

Đơn vị

 • Phòng Quản trị - Thiết bị
 • Phòng Kế hoạch - Tài vụ
 • Trung tâm Quản lý dịch vụ
 • Trung tâm Dịch vụ Ký túc xá

 

Nhân sự

 1. Nguyễn Lan Tuyền – Chủ tịch
 2. Nguyễn Thị Cẩm Nhung – Phó Chủ tịch
 3. Lý Ngọc Thanh Xuân - Ủy viên
 4. Mai Thị Kim Hải - Ủy viên
 5. Nguyễn Thị Kim Ánh - Ủy viên

 

 

Công đoàn bộ phận 2

nthloan

 

Chủ tịch
ThS Nguyễn Thị Hồng Loan

 

Đơn vị

 • Thư viện
 • Phòng Quan hệ đối ngoại
 • Phòng Thanh tra - Pháp chế
 • Phòng Quản lý khoa học & Đào tạo sau đại học 

 

Nhân sự

 1. Nguyễn Thị Hồng Loan – Chủ tịch
 2. Võ Thị Kim Hoàng - Phó Chủ tịch
 3. Lưu Đức Trần Minh Thanh Trúc - Ủy viên
 4. Huỳnh Quốc Phương - Ủy viên
 5. Võ Hồng Na Uy - Ủy viên

 

 

Công đoàn bộ phận 3

TuanEm

 

Chủ tịch
ThS Võ Tuấn Em

 

Đơn vị

 • Phòng Tổ chức - Chính trị
 • Phòng Hành chính - Tổng hợp

 

Nhân sự

 1. Võ Tuấn Em – Chủ tịch
 2. Nguyễn Phước Nho - Phó Chủ tịch
 3. Hồ Xuân Thắng - Ủy viên
 4. Nguyễn Thị Kim Thuận - Ủy viên
 5. Lê Văn Phất - Ủy viên

 

 

Công đoàn bộ phận 4


 

Chủ tịch
ThS Phan Tuệ Châu

 

Đơn vị

 • Viện Biến đổi khí hậu
 • Trung tâm nghiên cứu KHXH&NV
 • Trung tâm Tạo nguồn nhân lực PTCĐ
 • Trung tâm Ngoại ngữ
 • Trung tâm Tin học

 

Nhân sự

 1. Phan Tuệ Châu – Chủ tịch
 2. Trần Thị Huế - Phó Chủ tịch 
 3. Lê Thị Hồng Hạnh - Ủy viên
 4. Lê Thị Phương Đông - Ủy viên
 5. Ngụy Bảo Trọng - Ủy viên

 

 

Công đoàn bộ phận 5

ThanhLoan

 

Chủ tịch
ThS Nguyễn Thị Thanh Loan

 

Đơn vị

 • Phòng Đào tạo
 • Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng
 • Phòng Công tác Sinh viên
 • Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo & Phát triển kỹ năng sư phạm

 

Nhân sự

 1. Nguyễn Thị Thanh Loan – Chủ tịch
 2. Trần Minh Công – Phó Chủ tịch
 3. Hà Lan Vi - Ủy viên
 4. Phạm Trung Hiếu - Ủy viên
 5. Huỳnh Thanh Quang - Ủy viên

 

 

Công đoàn bộ phận 6

 HoThanh

 

Chủ tịch
ThS Nguyễn Hồ Thanh

 

Đơn vị

 • Khoa Du lịch và Văn hóa - Nghệ thuật
 • Bộ môn Giáo dục quốc phòng
 • Bộ môn Giáo dục thể chất

 

Nhân sự

 1. Nguyễn Hồ Thanh - Chủ tịch
 2. Nguyễn Thị Lan Phương – Phó Chủ tịch
 3. Nguyễn Quốc Bình - Ủy viên
 4. Lăng Bảo Hòa - Ủy viên
 5. Nguyễn Chí Hải - Ủy viên

 

 

Công đoàn bộ phận 7

TienNgo

 

Chủ tịch
TS Nguyễn Tiến Ngọ

 

Đơn vị

 • Khoa Ngoại ngữ
 • Khoa Luật và Khoa học Chính trị

 

Nhân sự

 1. Nguyễn Tiến Ngọ - Chủ tịch
 2. Huỳnh Ngọc An – Phó Chủ tịch
 3. Huỳnh Lê Thiên Trúc - Ủy viên
 4. Nguyễn Thị Hải Yến - Ủy viên
 5. Từ Thị Thanh Mỵ - Ủy viên

 

 

Công đoàn bộ phận 8

MyDuyen

 

Chủ tịch
TS Nguyễn Thị Mỹ Duyên

 

Đơn vị

 • Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên

 

Nhân sự

 1. Nguyễn Thị Mỹ Duyên – Chủ tịch
 2. Nguyễn Thị Minh Châu - Phó Chủ tịch
 3. Nguyễn Bá Trung - Ủy viên
 4. Trần Nghĩa Khang - Ủy viên
 5. Nguyễn Tuyết Giang - Ủy viên

 

 

Công đoàn bộ phận 9

LanDuyen

 

Chủ tịch
TS Nguyễn Lan Duyên

 

Đơn vị

 • Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh

 

Nhân sự

 1. Nguyễn Lan Duyên – Chủ tịch
 2. Nguyễn Thị Minh Hải – Phó Chủ tịch
 3. Lưu Phước Vẹn - Ủy viên
 4. Đặng Thị Hồng Nhung - Ủy viên
 5. Lê Thị Ngọc Tiền - Ủy viên

 

 

Công đoàn bộ phận 10

VanToan

 

Chủ tịch
ThS Lê Văn Toán

 

Đơn vị

 • Khoa Công nghệ thông tin
 • Khoa Kỹ thuật -  Công nghệ - Môi trường

 

Nhân sự

 1. Lê Văn Toán – Chủ tịch
 2. Nguyễn Văn Tuấn - Phó Chủ tịch
 3. Võ Thị Dao Chi - Ủy viên
 4. Võ Thị Thùy Dung – Ủy viên
 5. Nguyễn Bùi Hữu Hiệp - Ủy viên

 

 

Công đoàn bộ phận 11


 

Chủ tịch
ThS Trương Tín Thành

Đơn vị

 • Khoa Sư phạm

 

Nhân sự

 1. Trương Tín Thành – Chủ tịch
 2. Vương Vĩnh Phát – Phó Chủ tịch
 3. Nguyễn Nguyệt Nga - Ủy viên
 4. Lê Thị Mỹ Hiền - Ủy viên
 5. Nguyễn Thị Xuân Mai - Ủy viên

 

 

Công đoàn bộ phận 12

 

ThuThy

Chủ tịch
ThS Nguyễn Văn Thu Thy

 

Đơn vị

 • Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

 

Nhân sự

 1. Nguyễn Văn Thu Thy – Chủ tịch
 2. Võ Quang Nhân – Phó Chủ tịch
 3. Hồ Ngọc Trâm - Ủy viên
 4. Ngô Thanh Huyền - Ủy viên
 5. Nguyễn Thị Tú Quyên - Ủy viên