Danh sách CĐBP năm 2022

Công đoàn bộ phận 1Chủ tịch
CN. Nguyễn Lan Tuyền

Đơn vị

 • Phòng Quản trị - Thiết bị
 • Phòng Kế hoạch - Tài vụ
 • Trung tâm Quản lý dịch vụ
 • Trung tâm Dịch vụ Ký túc xá

 

Nhân sự

 1. Nguyễn Lan Tuyền – Chủ tịch
 2. Nguyễn Thị Cẩm Nhung – Phó Chủ tịch
 3. Lý Ngọc Thanh Xuân - Ủy viên
 4. Mai Thị Kim Hải - Ủy viên
 5. Võ Trung Hiếu - Ủy viên

 

 

Công đoàn bộ phận 2

nthloan

Chủ tịch
ThS. Nguyễn Thị Hồng Loan

 

Đơn vị

 • Thư viện
 • Phòng Quan hệ đối ngoại
 • Phòng Thanh tra - Pháp chế
 • Phòng Quản lý khoa học & Đào tạo sau đại học 

 

Nhân sự

 1. Nguyễn Thị Hồng Loan – Chủ tịch
 2. Võ Thị Kim Hoàng - Phó Chủ tịch
 3. Lưu Đức Trần Minh Thanh Trúc - Ủy viên
 4. Huỳnh Quốc Phương - Ủy viên
 5. Võ Hồng Na Uy - Ủy viên

 

 

Công đoàn bộ phận 3Chủ tịch
ThS. Nguyễn Thị Thảo Linh

 

Đơn vị

 • Phòng Tổ chức - Chính trị
 • Phòng Hành chính - Tổng hợp

 

Nhân sự

 1. Nguyễn Thị Thảo Linh – Chủ tịch
 2. Phan Minh Trí - Phó Chủ tịch
 3. Hồ Xuân Thắng - Ủy viên
 4. Nguyễn Thụy Huỳnh Anh - Ủy viên
 5. Nguyễn Phước Nho - Ủy viên

 

 

Công đoàn bộ phận 4Chủ tịch
ThS. Phan Tuệ Châu

 

Đơn vị

 • Viện Biến đổi khí hậu
 • Trung tâm nghiên cứu KHXH&NV
 • Trung tâm Tạo nguồn nhân lực PTCĐ
 • Trung tâm Ngoại ngữ
 • Trung tâm Tin học

 

Nhân sự

 1. Phan Tuệ Châu – Chủ tịch
 2. Trần Thị Huế - Phó Chủ tịch 
 3. Lê Thị Hồng Hạnh - Ủy viên
 4. Lê Thị Phương Đông - Ủy viên
 5. Ngụy Bảo Trọng - Ủy viên

 

 

Công đoàn bộ phận 5Chủ tịch
ThS. Nguyễn Thị Thanh Loan

 

Đơn vị

 • Phòng Đào tạo
 • Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng
 • Phòng Công tác Sinh viên
 • Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo & Phát triển kỹ năng sư phạm

 

Nhân sự

 1. Nguyễn Thị Thanh Loan – Chủ tịch
 2. Trần Minh Công – Phó Chủ tịch
 3. Hà Lan Vi - Ủy viên
 4. Phạm Trung Hiếu - Ủy viên
 5. La Thị Kim Bách - Ủy viên

 

 

Công đoàn bộ phận 6
Chủ tịch
ThS. Nguyễn Hồ Thanh

 

Đơn vị

 • Khoa Du lịch và Văn hóa - Nghệ thuật
 • Bộ môn Giáo dục quốc phòng
 • Bộ môn Giáo dục thể chất

 

Nhân sự

 1. Nguyễn Hồ Thanh - Chủ tịch
 2. Thái Thị Phương Mai – Phó Chủ tịch
 3. Nguyễn Quốc Bình - Ủy viên
 4. Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên
 5. Nguyễn Thị Lan Phương - Ủy viên

 

 

Công đoàn bộ phận 7Chủ tịch
TS. Trần Thị Thanh Huế

 

Đơn vị

 • Khoa Ngoại ngữ
 • Khoa Luật và Khoa học Chính trị

 

Nhân sự

 1. Trần Thị Thanh Huế - Chủ tịch
 2. Nguyễn Văn Nòn – Phó Chủ tịch
 3. Nguyễn Tiến Ngọ - Ủy viên
 4. Ngô Ngọc Hòa - Ủy viên
 5. Lê Thị Mỹ An - Ủy viên

 

 

Công đoàn bộ phận 8Chủ tịch
TS. Nguyễn Tuyết Giang

 

Đơn vị

 • Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên

 

Nhân sự

 1. Nguyễn Tuyết Giang – Chủ tịch
 2. Nguyễn Thị Minh Châu - Phó Chủ tịch
 3. Trương Thanh Nhã - Ủy viên
 4. Trịnh Thanh Duy - Ủy viên
 5. Nguyễn Ngọc Thu Hồng - Ủy viên

 

 

Công đoàn bộ phận 9Chủ tịch
ThS. Nguyễn Đăng Khoa

 

Đơn vị

 • Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh

 

Nhân sự

 1. Nguyễn Đăng Khoa – Chủ tịch
 2. Châu Thị Ngọc Thùy – Phó Chủ tịch
 3. Nguyễn Thị Kim Anh - Ủy viên
 4. Cao Tiến Sĩ - Ủy viên
 5. Lê Thị Mỹ Vân - Ủy viên

 

 

Công đoàn bộ phận 10Chủ tịch
ThS. Lê Văn Toán

 

Đơn vị

 • Khoa Công nghệ thông tin
 • Khoa Kỹ thuật -  Công nghệ - Môi trường

 

Nhân sự

 1. Lê Văn Toán – Chủ tịch
 2. Nguyễn Văn Tuấn - Phó Chủ tịch
 3. Võ Thị Dao Chi - Ủy viên
 4. Võ Thị Thùy Dung – Ủy viên
 5. Nguyễn Bùi Hữu Hiệp - Ủy viên

 

 

Công đoàn bộ phận 11Chủ tịch
ThS. Trương Tín Thành

Đơn vị

 • Khoa Sư phạm

 

Nhân sự

 1. Trương Tín Thành – Chủ tịch
 2. Vương Vĩnh Phát – Phó Chủ tịch
 3. Nguyễn Nguyệt Nga - Ủy viên
 4. Lê Thị Mỹ Hiền - Ủy viên
 5. Nguyễn Thị Xuân Mai - Ủy viên

 

 

Công đoàn bộ phận 12Chủ tịch
ThS. Lê Văn Điền

 

Đơn vị

 • Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

 

Nhân sự

 1. Lê Văn Điền – Chủ tịch
 2. Võ Quang Nhân – Phó Chủ tịch
 3. Ngô Thanh Huyền - Ủy viên
 4. Dương Mỹ Liên - Ủy viên
 5. Phan Thị Ánh Nguyệt - Ủy viên
 6. Đào Minh Huệ - Ủy viên