DANH SÁCH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN NHIỆM KỲ 2017-2022

 

Công đoàn bộ phận 1Chủ tịch
CN. Nguyễn Lan Tuyền

Đơn vị

 • Phòng Quản trị - Thiết bị
 • Phòng Kế hoạch - Tài vụ
 • Trung tâm Quản lý dịch vụ

 

Nhân sự

 1. Nguyễn Lan Tuyền – Chủ tịch
 2. Nguyễn Thị Cẩm Nhung – Phó Chủ tịch
 3. Lý Ngọc Thanh Xuân - Ủy viên
 4. Mai Thị Kim Hải - Ủy viên
 5. Võ Trung Hiếu - Ủy viên

 

 

Công đoàn bộ phận 2Chủ tịch
KS. Nguyễn Ngọc Anh Thư

 

Đơn vị

 • Thư viện

 

Nhân sự

 1. Nguyễn Ngọc Anh Thư – Chủ tịch
 2. Phan Hữu Nghị - Ủy viên
 3. Lưu Đức Trần Minh Thanh Trúc - Ủy viên

 

 

Công đoàn bộ phận 3Chủ tịch
ThS. Nguyễn Thị Thảo Linh

 

Đơn vị

 • Phòng Tổ chức - Chính trị
 • Phòng Hành chính - Tổng hợp

 

Nhân sự

 1. Nguyễn Thị Thảo Linh – Chủ tịch
 2. Phan Minh Trí - Phó Chủ tịch
 3. Hồ Xuân Thắng - Ủy viên
 4. Nguyễn Thụy Huỳnh Anh - Ủy viên
 5. Nguyễn Phước Nho - Ủy viên

 

 

Công đoàn bộ phận 4Chủ tịch
ThS. Lê Hải Yến

 

Đơn vị

 • Phòng Thanh tra - Pháp chế
 • Phòng Quản lý khoa học & Đào tạo sau đại học
 • Phòng Quan hệ đối ngoại

 

Nhân sự

 1. Lê Hải Yến – Chủ tịch
 2. Nguyễn Thị Minh Hải - Ủy viên
 3. Huỳnh Quốc Phương - Ủy viên

 

 

Công đoàn bộ phận 5Chủ tịch
ThS. Nguyễn Thị Thanh Loan

 

Đơn vị

 • Phòng Đào tạo
 • Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng
 • Phòng Công tác Sinh viên
 • Trung tâm Dịch vụ Ký túc xá
 • Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo & Phát triển kỹ năng sư phạm

 

Nhân sự

 1. Nguyễn Thị Thanh Loan – Chủ tịch
 2. Trần Minh Công – Phó Chủ tịch
 3. Hà Lan Vi - Ủy viên
 4. Phạm Trung Hiếu - Ủy viên
 5. La Thị Kim Bách - Ủy viên

 

 

Công đoàn bộ phận 6Chủ tịch
ThS. Thái Thị Phương Mai

 

Đơn vị

 • Khoa Du lịch và Văn hóa - Nghệ thuật

 

Nhân sự

 1. Thái Thị Phương Mai – Chủ tịch
 2. Nguyễn Thị Hoài Thanh - Ủy viên
 3. Nguyễn Quốc Bình - Ủy viên

 

 

Công đoàn bộ phận 7Chủ tịch
ThS. Nguyễn Văn Nòn

 

Đơn vị

 • Khoa Luật và Khoa học Chính trị

 

Nhân sự

 1. Nguyễn Văn Nòn – Chủ tịch
 2. Lê Thị Mỹ An - Ủy viên
 3. Trần Đình Phụng - Ủy viên

 

 

Công đoàn bộ phận 8Chủ tịch
TS. Nguyễn Tuyết Giang

 

Đơn vị

 • Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên

 

Nhân sự

 1. Nguyễn Tuyết Giang – Chủ tịch
 2. Nguyễn Thị Minh Châu - Phó Chủ tịch
 3. Trương Thanh Nhã - Ủy viên
 4. Trịnh Thanh Duy - Ủy viên
 5. Nguyễn Ngọc Thu Hồng - Ủy viên

 

 

Công đoàn bộ phận 9Chủ tịch
ThS. Nguyễn Đăng Khoa

 

Đơn vị

 • Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh

 

Nhân sự

 1. Nguyễn Đăng Khoa – Chủ tịch
 2. Châu Thị Ngọc Thùy – Phó Chủ tịch
 3. Nguyễn Thị Kim Anh - Ủy viên
 4. Cao Tiến Sĩ - Ủy viên
 5. Lê Thị Mỹ Vân - Ủy viên

 

 

Công đoàn bộ phận 10Chủ tịch
ThS. Lê Văn Toán

 

Đơn vị

 • Khoa Công nghệ thông tin
 • Trung tâm Tin học

 

Nhân sự

 1. Lê Văn Toán – Chủ tịch
 2. Võ Thị Thùy Dung – Ủy viên
 3. Nguyễn Thanh Tịnh - Ủy viên

 

 

Công đoàn bộ phận 11Chủ tịch
TS. Trần Thị Thanh Huế

 

Đơn vị

 • Khoa Ngoại ngữ

 

Nhân sự

 1. Trần Thị Thanh Huế – Chủ tịch
 2. Trương Thị Thanh Nga – Phó Chủ tịch
 3. Lư Quốc Đống - Ủy viên
 4. Trần Thị Bích Dung - Ủy viên
 5. Ngô Ngọc Hòa - Ủy viên

 

 

Công đoàn bộ phận 12Chủ tịch
TS. Phan Trường Khanh

 

Đơn vị

 • Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường

 

Nhân sự

 1. Phan Trường Khanh – Chủ tịch
 2. Nguyễn Thị Bé Phúc – Ủy viên
 3. Dương Mai Linh - Ủy viên

 

 

Công đoàn bộ phận 13Chủ tịch
ThS. Nguyễn Hồ Thanh

 

Đơn vị

 • Bộ môn Giáo dục quốc phòng
 • Bộ môn Giáo dục thể chất

 

Nhân sự

 1. Nguyễn Hồ Thanh – Chủ tịch
 2. Trần Thị Thảo Trang – Ủy viên
 3. Đào Chánh Thức - Ủy viên

 

 

Công đoàn bộ phận 14Chủ tịch
ThS. Phan Tuệ Châu

 

Đơn vị

 • Trung tâm Tạo nguồn nhân lực phát triển cộng đồng
 • Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và nhân văn
 • Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông thôn
 • Trung tâm Ngoại ngữ

 

Nhân sự

 1. Phan Tuệ Châu – Chủ tịch
 2. Lê Thị Phương Đông – Ủy viên
 3. Võ Thị Kim Hoàng - Ủy viên
 4. Lê Thị Hồng Hạnh - Ủy viên

 

 

Công đoàn bộ phận 15Chủ tịch
ThS. Lê Văn Điền

 

Đơn vị

 • Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

 

Nhân sự

 1. Lê Văn Điền – Chủ tịch
 2. Võ Quang Nhân – Phó Chủ tịch
 3. Ngô Thanh Huyền - Ủy viên
 4. Dương Mỹ Liên - Ủy viên
 5. Phan Thị Ánh Nguyệt - Ủy viên
 6. Đào Minh Huệ - Ủy viên

 

 

Công đoàn bộ phận 16Chủ tịch
TS. Nguyễn Bách Thắng

 

Đơn vị

 • Bộ môn Giáo dục Tiểu học
 • Bộ môn Giáo dục Mầm non
 • Bộ môn Tâm lý Giáo dục

 

Nhân sự

 1. Nguyễn Bách Thắng – Chủ tịch
 2. Nguyễn Huỳnh Ngọc Thủy – Ủy viên
 3. Hoàng Thị Hồng Phương - Ủy viên

 

 

Công đoàn bộ phận 17Chủ tịch
ThS. Vương Vĩnh Phát

 

Đơn vị

 • Bộ môn Toán - Khoa Sư phạm

 

Nhân sự

 1. Vương Vĩnh Phát – Chủ tịch
 2. Phạm Mỹ Hạnh – Ủy viên
 3. Lê Văn Chua - Ủy viên

 

 

Công đoàn bộ phận 18Chủ tịch
ThS. Trương Tín Thành

 

Đơn vị

 • Bộ môn Lý, Hóa, Sinh và Văn phòng Khoa Sư phạm

 

Nhân sự

 1. Trương Tín Thành – Chủ tịch
 2. Nguyễn Thị Mỹ Phượng - Ủy viên
 3. Phan Thị Trúc Linh - Ủy viên

 

 

Công đoàn bộ phận 19Chủ tịch
ThS. Dương Thế Hiền

 

Đơn vị

 • Bộ môn Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý - Khoa Sư phạm

 

Nhân sự

 1. Dương Thế Hiền – Chủ tịch
 2. Lê Thị Mỹ Hiền – Phó Chủ tịch
 3. Nguyễn Thị Xuân Mai - Ủy viên