Hướng dẫn Về việc học tập chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng về hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Submitted byadmin onFri, 17/01/2020 - 21:15

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Đính kèm

STT Đính kèm (click vào để download)
1
Attachment Size
29.HD_.LDLD_.pdf 226.42 KB