Hướng dẫn tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn 12/6

Submitted by admin on Tue, 12/06/2018 - 16:52

Vui lòng xem file đính kèm.

Đính kèm

STT Đính kèm (click vào để download)
1
Attachment Size
05-HD-LDLD.pdf 245.65 KB