Hội nghị Viên chức – Người lao động các công đoàn bộ phận năm học 2022-2023

Submitted bynnathu onFri, 25/11/2022 - 09:43

Từ ngày 18/11 đến ngày 25/11, 12 Công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội nghị Viên chức – Lao động cấp cơ sở năm học 2022-2023.

Hội nghị đã thông qua các văn bản của Nhà trường (Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 và Kế hoạch năm học 2022-2023, Báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm học 2021-2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023, Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2021-2022); đồng thời trao đổi, thảo luận, góp ý Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023.

Hội nghị cũng đã đề xuất một số nội dung liên quan đến hoạt động của Nhà trường và của Công đoàn để góp phần xây dựng Trường mỗi ngày một tốt hơn.

Các ý kiến đóng góp của các công đoàn viên sẽ được tổng hợp, gửi đến lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo Công đoàn cơ sở và sẽ được giải trình tại Hội nghị cán bộ, viên chức cấp trường diễn ra vào ngày 10/12/2022 sắp tới.

Hội nghị Viên chức – Người lao động là một trong những hoạt động thường niên của Trường Đại học An Giang, nhằm phát huy quyền làm chủ của viên chức, người lao động; đồng thời là dịp để lãnh đạo Nhà trường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của viên chức, người lao động để có những chỉ đạo, giải pháp thỏa đáng trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học.

Anh Thư – TV (tổng hợp)
 

Hội nghị Viên chức – Người lao động CĐBP 7 (Khoa Ngoại ngữ, Khoa Luật và Khoa học chính trị)
Hội nghị Viên chức – Người lao động CĐBP 7 (Khoa Ngoại ngữ, Khoa Luật và Khoa học chính trị)
Hội nghị Viên chức – Người lao động CĐBP 8 (Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên)
Hội nghị Viên chức – Người lao động CĐBP 8 (Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên)
Đồng chí Ngô Thị Kim Duyên - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn phát biểu kết luận một số nội dung tại Hội nghị Viên chức – Người lao động CĐBP 2 (Thư viện, Phòng Quan hệ đối ngoại, Phòng Thanh tra – Pháp chế, Phòng Quản lý khoa học và ĐTSĐH)
Đồng chí Ngô Thị Kim Duyên - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn phát biểu kết luận một số nội dung tại Hội nghị Viên chức – Người lao động CĐBP 2 (Thư viện, Phòng Quan hệ đối ngoại, Phòng Thanh tra – Pháp chế, Phòng Quản lý khoa học và ĐTSĐH)
CĐBP11
Tập thể viên chức, người lao động của CĐBP 11 (Khoa Sư phạm)