Hội nghị cán bộ, viên chức các công đoàn bộ phận

Submitted byadmin onThu, 22/10/2020 - 09:00

Thực hiện Kế hoạch số 1015/KH-ĐHAG của Công đoàn cơ sở Trường Đại học An Giang về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2020 – 2021, từ ngày 15/10/2020 đến 22/10/2020, tại 19 Công đoàn bộ phận trực thuộc Trường đã triển khai Hội nghị cấp cơ sở.

Tại các hội nghị, công chức, viên chức các đơn vị đã được thông tin, tham gia trao đổi, góp ý các văn bản của Nhà trường, gồm: Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 và Kế hoạch năm học 2019-2020; Báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm học 2019-2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020-2021; Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy định chế độ làm việc của giảng viên Trường Đại học An Giang.
Bên cạnh đó, công đoàn viên cũng góp ý cho báo cáo tổng kết hoạt động và phương hướng, chỉ tiêu phấn đấu trong năm học mới của công đoàn mình.
Các ý kiến đóng góp của các công đoàn viên sẽ được tổng hợp, gửi đến lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo Công đoàn cơ sở và sẽ được giải trình tại Hội nghị cán bộ, viên chức cấp trường diễn ra vào ngày 31/10/2020 sắp tới.

Cán bộ viên chức tham dự Hội nghị cấp cơ sở
Cán bộ viên chức tham dự Hội nghị cấp cơ sở

 

Chủ tọa Hội nghị
Chủ tọa Hội nghị


 

ThS. Lê Hải Yến - Chủ tịch CĐBP4 thông qua Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác công đoàn Trường ĐHAG để lấy ý kiến công đoàn viên
ThS. Lê Hải Yến - Chủ tịch CĐBP4 thông qua Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác công đoàn Trường ĐHAG để lấy ý kiến công đoàn viên

Minh Hải – P.TT-PC