Hoạt động


 • Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028

  Blog

  Sáng 24/02/2023, Công đoàn cơ sở Trường Đại học An Giang đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 với khẩu hiệu hành động “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.  Xem tiếp

 • Công đoàn cơ sở Trường Đại học An Giang “Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Phát triển”

  Blog

   - Ngày 24/2, Công đoàn cơ sở Trường Đại học An Giang tổ chức Đại hội đại biểu công đoàn cơ sở lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2023-2028).  Xem tiếp

 • Đại hội Công đoàn bộ phận 4 nhiệm kỳ 2023-2028

  BlogVừa qua, Công đoàn bộ phận 4 (Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng, Trung tâm Ngoại ngữ, Trung tâm Tin học, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn, Viện Biến đổi khí hậu) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028.

  Xem tiếp

 • Đại hội Công đoàn bộ phận 3 nhiệm kỳ 2023-2028

  BlogThực hiện Kế hoạch của Công đoàn cơ sở Trường Đại học An Giang về việc tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở, vừa qua, Công đoàn bộ phận 3 (Phòng Hành chính – Tổng hợp, Phòng Tổ chức – Chính trị) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028.

  Xem tiếp

 • Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2022 và triển khai công tác năm 2023 thuộc Khối thi đua số 6

  BlogNgày 9/12/2022, Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2022 và triển khai công tác năm 2023 thuộc Khối thi đua số 6  trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang đã diễn ra tại Trường Đại học An Giang, ĐHQG.HCM (đơn vị Khối trưởng năm 2022).

  Xem tiếp

 • Đại hội Công đoàn bộ phận 9 nhiệm kỳ 2023 - 2028

  BlogVừa qua, Công đoàn bộ phận 9 (Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh) đã tiến hành Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

  Xem tiếp

 • Đại hội Công đoàn bộ phận 10

  BlogThực hiện kế hoạch của Công đoàn cơ sở  Trường Đại học An Giang về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp hướng tới Đại hội Công đoàn cơ sở, vừa qua, Công đoàn bộ phận 10 (Khoa Công nghệ Thông tin và Khoa Kỹ thuật – Công nghệ - Môi trường) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028.

  Xem tiếp

 • Hội nghị viên chức, người lao động Trường Đại học An Giang năm học 2022-2023

  BlogNgày 10/12, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã long trọng tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2022-2023. Hội nghị có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Hữu Giang - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Tỉnh, cùng gần 600 đại biểu là công chức, viên chức, người lao động của Trường.

  Xem tiếp

 • Đại hội Công đoàn bộ phận 2 nhiệm kỳ 2023-2028

  BlogVừa qua, Công đoàn bộ phận 2 gồm Phòng Thanh tra – Pháp chế, Phòng Quan hệ Đối ngoại, Phòng Quản lý Khoa học & Đào tạo Sau đại học và Thư viện đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028.

  Xem tiếp

 • Đại hội Công đoàn bộ phận 7 nhiệm kỳ 2023-2028

  BlogThực hiện kế hoạch của Công đoàn cơ sở Trường Đại học An Giang về việc tổ chức Đại hội công đoàn bộ phận tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ VIII (2023 – 2028), vừa qua, Công đoàn bộ phận 7 công (Khoa Luật & Khoa học chính trị và Khoa Ngoại ngữ) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023…

  Xem tiếp

 • Subscribe to Hoạt động