Đại hội Công đoàn bộ phận 5

Submitted bynnathu onMon, 05/12/2022 - 22:23

Hoà chung với không khí phấn khởi của đoàn viên công đoàn và viên chức lao động tiến tới Đại hội Đại biểu Công đoàn Cở sở Trường ĐHAG, khóa VIII, vừa qua, Ban Chấp hành Công đoàn Bộ phận 5 (Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng, Phòng Công tác Sinh viên, Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo & Phát triển kỹ năng sư phạm) long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn Bộ phận, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tham dự Đại hội có đồng chí Trương Thanh Hải – Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường ĐHAG, đồng chí Trần Thanh Hải – Bí thư Chi bộ 5, cùng 35 đồng chí là Đoàn viên Công đoàn, viên chức, người lao động đang công tác, sinh hoạt tại CĐBP 5 tham dự.

1.2

BCH nhiệm kỳ mới ra măt trước Đại hội

Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo chính trị về tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm 2018 -2023 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028, Báo cáo kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ 2018 – 2023 và Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại hội CĐBP 5 được tiến hành nghiêm túc, dân chủ và thống nhất, Đại hội cũng đã bỏ phiếu kín bầu ra BCH nhiệm kỳ mới gồm 5 đồng chí, cụ thể như sau:

1. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Loan – Chủ tịch

2. Đồng chí Trần Minh Công – Phó Chủ tịch

3. Đồng chí Hà Lan Vi – Ủy viên

4. Đồng chí Phạm Trung Hiếu - Ủy viên

5. Đồng chí Huỳnh Thanh Quang - Ủy viên

Đại hội được lắng nghe và tiếp thu phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội của đồng chí Trương Thanh Hải về công tác Công đoàn và đồng chí Trần Thanh Hải về công tác chuyên môn nghiệp vụ và công tác xây dựng Đảng để Nghị quyết Đại hội được triển khai có hiệu quả.

1.3

Chào cờ khai mạc

1.4

Đại biểu tham dự Đại hội tham gia đóng góp ý kiến

1.5

Đại biểu tham dự Đại hội tham gia đóng góp ý kiến

1.6

Đại biểu tham dự biểu quyết 

1.7

Đồng chí Trần Minh Công thông qua đề án nhân sự Ban Chấp hành

1.8

Đại hội tiến hành bầu cử

1.9

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Loan phát biểu tại Đại hội

 

Thanh Nhựt – DH21MK2