Đại hội Công đoàn bộ phận 4 nhiệm kỳ 2023-2028

Submitted byadmin onWed, 14/12/2022 - 09:46

Vừa qua, Công đoàn bộ phận 4 (Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng, Trung tâm Ngoại ngữ, Trung tâm Tin học, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn, Viện Biến đổi khí hậu) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018-2023 và Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023–2028.

Hướng đến mục tiêu phát triển Công đoàn bộ phận vững mạnh, trong nhiệm kỳ 2023-2028, CĐBP 4 thống nhất một số chỉ tiêu như sau: Phấn đấu giới thiệu ít nhất 3 công đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng và kết nạp vào tổ chức Đảng; 100% công đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ công đoàn, trong đó có ít nhất 10% đạt danh hiệu công đoàn viên xuất sắc;  Số đoàn viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến từ 70% trở lên, trong đó số đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở từ 10% trở lên;  100 % viên chức – người lao động được học tập, tuyên truyền, phổ biến chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn; 100% công đoàn viên chấp hành tốt các quy định ở địa phương nơi sinh sống, nội quy của nhà Trường và đơn vị; Phấn đấu hàng năm có từ 90% nữ đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, 80 % nam đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, chia sẻ việc nhà”;…

Đại hội đã nhất trí bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 05 đồng chí: đồng chí Phan Tuệ Châu – Phó Giám đốc TT.Tạo nguồn NLPTCĐ giữ chức vụ Chủ tịch CĐBP4; đồng chí Trần Thị Huế – Chuyên viên, thủ quỹ Trung tâm Tin học giữ chức vụ Phó Chủ tịch, cùng 3 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành là Lê Thị Phương Đông (Viện BĐKH); Ngụy Bảo Trọng (TT.Ngoại ngữ) và Lê Thị Hồng Hạnh (TT. NCKHXH&NV).

Ban Chấp hành CĐBP 4 nhiệm kỳ 2023-2028
Ban Chấp hành CĐBP 4 nhiệm kỳ 2023-2028
Tập thể công đoàn viên CĐBP 4
Tập thể công đoàn viên CĐBP 4

CĐBP 4