Đại hội Công đoàn bộ phận 3 nhiệm kỳ 2023-2028

Submitted byadmin onTue, 13/12/2022 - 09:41

Thực hiện Kế hoạch của Công đoàn cơ sở Trường Đại học An Giang về việc tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở, vừa qua, Công đoàn bộ phận 3 (Phòng Hành chính – Tổng hợp, Phòng Tổ chức – Chính trị) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo chính trị về tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm 2018 – 2023; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018 – 2023 và Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028. 

Với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, Công đoàn bộ phận 3 hướng đến việc xây dựng hình ảnh đơn vị vừa tham mưu tốt, vừa phục vụ tốt cho sự nghiệp phát triển Nhà trường, vừa chăm lo tốt đời sống, quyền lợi và nghĩa vụ của viên chức, người lao động của CĐBP 3 nói riêng, của toàn trường nói chung.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 05 đồng chí:

  1. Đồng chí Võ Tuấn Em - Chủ tịch CĐBP 3
  2. Đồng chí Nguyễn Phước Nho - Phó Chủ tịch CĐBP 3
  3. Đồng chí Hồ Xuân Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành
  4. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thuận - Ủy viên Ban Chấp hành
  5. Đồng chí Lê Văn Phất - Ủy viên Ban Chấp hành
Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội
Đoàn Chủ tọa của Đại hội
Đoàn Chủ tọa của Đại hội

 

Công đoàn viên bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành CĐBP 3 nhiệm kỳ mới
Công đoàn viên bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành CĐBP 3 nhiệm kỳ mới​​​​​​
Ban Chấp hành CĐBP 3 nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội
Ban Chấp hành CĐBP 3 nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội
Tập thể công đoàn viên CĐBP 3
Tập thể công đoàn viên CĐBP 3

 

Võ Tuấn - P.HCTH