BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHÓA VII, NHIỆM KÌ 2018-2023

 

Member
ThS. Phan Minh Trí
Chủ tịch
Email: pmtri@agu.edu.vn
Điện thoại: (0296) 6 256565 (Ext: 1466)

- Phụ trách chung, công tác tổ chức, công tác chính trị tư tưởng, công tác đối ngoại và công tác tài chính công đoàn.
- Phụ trách: “Chương trình chăm lo và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên”, “Chương trình nâng cao chất lượng năng lực đội ngũ”, phong trào “Vì sự tiến bộ của phụ nữ” và “Quy chế dân chủ cơ sở”.
- “Công tác giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp”: Nhận xét CĐV đề nghị vào Đảng, chuyển Đảng chính thức, QĐ chuyển sinh hoạt đi, đến.

Member
ThS. Trương Thanh Hải
Phó Chủ tịch, Trưởng ban phong trào
Phụ trách hoạt động Khối thi đua 6.
Email: tthai@agu.edu.vn
Điện thoại: (0296) 6 256565 (Ext: 1819)

- Phụ trách công tác tuyên giáo, “Chương trình xây dựng và củng cố tổ chức CĐ vững mạnh”, , theo dõi phong trào thi đua “Nam 2 giỏi’’;


Member
ThS. Nguyễn Thị Thảo Linh
Phó Chủ tịch, Trưởng ban Thi đua, khen thưởng
Trực tiếp phụ trách CĐBP: 3 và 4.
Email: nttlinh@agu.edu.vn
Điện thoại: (0296) 6 256565 (Ext: 1905)

- Phụ trách công tác Văn phòng, tổng hợp thanh toán các chế độ chính sách CC, VC, LĐ; phụ trách Phong trào “Xây dựng môi trường văn hóa”;

 

Member
ThS. Phan Thị Kim Ngân
Ủy viên TV, Trưởng ban Nữ công
Trực tiếp phụ trách CĐBP: 6.
Email: ptkngan@agu.edu.vn
Điện thoại: (0296) 6 256565 (Ext: )

- Phụ trách "Chương trình chăm lo và ổn định đời sống CC, VC, LĐ” phong trào thi đua "Nữ 02 giỏi", tổ chức vận động đóng góp các loại quỹ theo quy định;

Member
ThS. Ngô Thị Kim Duyên
Ủy viên TV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
Trực tiếp phụ trách CĐBP: 2
Email: ntkduyen@agu.edu.vn
Điện thoại: (0296) 6 256565 (Ext: 1603)

- Theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách; các hoạt động của công đoàn và đoàn viên công đoàn;
- Phụ trách trang Web công đoàn;

Member
ThS. Phan Tuệ Châu
Ủy viên
Trực tiếp phụ trách CĐBP: 14
Email: ptchau@agu.edu.vn
Điện thoại: (0296) 6 256565 (Ext: 1500)

- Phụ trách cuộc vận động "Xây dựng gia đình văn hóa và chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình"; 

Member
ThS. Nguyễn Lan Tuyền
Ủy viên
Trực tiếp phụ trách CĐBP: 1
Email: nltuyen@agu.edu.vn
Điện thoại: (0296) 6 256565 (Ext: 1615)

- Phụ trách công tác "An toàn lao động, phòng chống cháy nổ";
- Theo dõi, hỗ trợ mảng công tác tài chính Công đoàn;

Member
ThS. Nguyễn Thị Thanh Loan
Ủy viên, Phó Trưởng ban Nữ công
Trực tiếp phụ trách CĐBP: 5
Email: nttloan@agu.edu.vn
Điện thoại: (0296) 6 256565 (Ext: 1312)

- Phụ trách phong trào thi đua hai tốt "Dạy tốt, học tốt” và cuộc vận động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo khối Luật.Member
ThS. Nguyễn Văn Nòn
Ủy viên
Trực tiếp phụ trách CĐBP: 7
Email: nvnon@agu.edu.vn
Điện thoại: (0296) 6 256565 (Ext: )

- Phụ trách các cuộc vận động “Học tập và làm theo tu tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ”; và cuộc vận động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo khối Giáo dục Chính trị;

 

Member
TS. Nguyễn Tuyết Giang
Ủy viên
Trực tiếp phụ trách CĐBP: 8
Email: ntgiang@agu.edu.vn
Điện thoại: (0296) 6 256565 (Ext: )

- Phụ trách phong trào thi đua hai tốt “Dạy tốt, học tốt" và cuộc vận động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Khối Nông nghiệp

Member
ThS. Nguyễn Đăng Khoa
Ủy viên
Trực tiếp phụ trách CĐBP: 9
Email: ndkhoa@agu.edu.vn
Điện thoại: (0296) 6 256565 (Ext: 1053)

- Phụ trách phong trào thi đua hai tốt “Dạy tốt, học tốt” và cuộc vận động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Khối Kinh tế.

Member
ThS. Lê Văn Toán
Ủy viên
Trực tiếp phụ trách CĐBP: 10, 12
Email: nvtoan@agu.edu.vn
Điện thoại: (0296) 6 256565 (Ext: )

- Phụ trách ; công tác nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật; và cuộc vận động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Khối Khối Kỹ thuật CNMT, CNTT

 

Member
TS. Trần Thị Thanh Huế
Ủy viên, Phó Trưởng ban thi đua, khen thưởng
Trực tiếp phụ trách CĐBP: 11
Email: ttthue@agu.edu.vn
Điện thoại: (0296) 6 256565 (Ext: 1802)

- Phụ trách phong trào thi đua hai tốt “Dạy tốt, học tốt" và cuộc vận động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Khối Ngoại ngữ;Member
ThS. Nguyễn Hồ Thanh
Ủy viên
Trực tiếp phụ trách CĐBP: 13
Email: nhothanh@agu.edu.vn
Điện thoại: (0296) 6 256565 (Ext: )

- Phụ trách “công tác an ninh trật tự” và "công tác phòng chống tệ nạn xã hội” và cuộc vận động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo khối GDTC, GDQP.

Member
ThS. Lê Văn Điền
Ủy viên
Trực tiếp phụ trách CĐBP: 15
Email: lvdien@agu.edu.vn
Điện thoại: (0296) 605701

- Phụ trách phong trào thi đua hai tốt "Dạy tốt, học tốt” và cuộc vận động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của Trường Phổ thông THSP.

 

Member
TS. Nguyễn Bách Thắng
Ủy viên
Trực tiếp phụ trách CĐBP: 16, 17, 18 và 19.
Email: nbthang@agu.edu.vn
Điện thoại: (0296) 6 256565 (Ext: )

- Phụ trách phong trào thi đua hai tốt “Dạy tốt, học tốt ” và cuộc vận động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Khối Sư phạm.
- Phụ trách "Chương trình nâng cao chất lượng năng lực đội ngũ”,

Member
ThS. Võ Tuấn Em
Ủy viên, Phó trưởng ban Phong trào
Thư ký ghi biên bản các cuộc họp của BCH
Email: vtem@agu.edu.vn
Điện thoại: (0296) 6 256565 (Ext: )

- Phụ trách công tác văn thư, hoạt động hỗ trợ, phần mềm quản lý đoàn viên,... Các báo cáo gửi về đ/c Chủ tịch phê duyệt, xác nhận.