BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHÓA VII, NHIỆM KÌ 2018-2023

 

Member
ThS. Phan Minh Trí
Chủ tịch CĐCS
Email: pmtri@agu.edu.vn
Điện thoại: (0296) 6 256565 (Ext: 1466)
Trực tiếp phụ trách CĐBP: 7 và 10.

Phụ trách chung, công tác tổ chức, công tác chính trị tư tưởng, công tác đối ngoại và công tác tài chính công đoàn.
Phụ trách “Chương trình chăm lo và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên”, “Chương trình nâng cao chất lượng năng lực đội ngũ”, phong trào “Vì sự tiến bộ của phụ nữ” và thực hiện “Quy chế dân chủ cơ sở”.
Nhận xét CĐV đề nghị vào Đảng, chuyển Đảng chính thức, QĐ chuyển sinh hoạt đi, đến.

Member
ThS. Trương Thanh Hải
Phó Chủ tịch CĐCS, Trưởng ban phong trào
Email: tthai@agu.edu.vn
Điện thoại: (0296) 6 256565 (Ext: 1819)
Trực tiếp phụ trách CĐBP: 13.

Phụ trách công tác tuyên giáo, “Chương trình xây dựng và củng cố tổ chức CĐ vững mạnh”, “Công tác giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp”, theo dõi phong trào thi đua “Nam 2 giỏi’’;
Phụ trách hoạt động Khối thi đua 6 – LĐLĐ tỉnh.

Member
ThS. Nguyễn Thị Thảo Linh
Phó Chủ tịch CĐCS, Trưởng ban Thi đua, khen thưởng
Email: nttlinh@agu.edu.vn
Điện thoại: (0296) 6 256565 (Ext: 1905)
Trực tiếp phụ trách CĐBP: 3 và 4.

Phụ trách công tác Văn phòng, tổng hợp thanh toán các chế độ chính sách CC, VC, LĐ; phụ trách Phong trào “Xây dựng môi trường văn hóa”; 

Member
ThS. Phan Thị Kim Ngân
Ủy viên thường vụ CĐCS, Trưởng ban Nữ công
Email: ptkngan@agu.edu.vn
Điện thoại: (0296) 6 256565 (Ext: )
Trực tiếp phụ trách CĐBP: 1 và 6.

Phụ trách "Chương trình chăm lo và ổn định đời sống CC, VC, LĐ” phong trào thi đua "Nữ 02 giỏi’’, tổ chức vận động đóng góp các loại quỹ theo quy định.

Member
ThS. Ngô Thị Kim Duyên
Ủy viên thường vụ CĐCS, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
Email: ntkduyen@agu.edu.vn
Điện thoại: (0296) 6 256565 (Ext: 1603)
Trực tiếp phụ trách CĐBP: 2 và 12.

Theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách; các hoạt động của công đoàn và đoàn viên công đoàn;
Phụ trách trang Web công đoàn.

Member
ThS. Phan Tuệ Châu
Ủy viên BCH CĐCS, Thư ký Công đoàn
Email: ptchau@agu.edu.vn
Điện thoại: (0296) 6 256565 (Ext: 1500)
Trực tiếp phụ trách CĐBP: 14

Phụ trách các cuộc vận động “Học tập và làm theo tu tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình văn hóa và chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình”;

 

Member
TS. Trần Thị Thanh Huế
Ủy viên BCH CĐCS
Email: ttthue@agu.edu.vn
Điện thoại: (0296) 6 256565 (Ext: 1802)
Trực tiếp phụ trách CĐBP: 11

Phụ trách phong trào thi đua hai tốt “Dạy tốt, học tốt" và cuộc vận động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Khối Ngoại ngữ.

Member
ThS. Nguyễn Đăng Khoa
Ủy viên BCH CĐCS
Email: ndkhoa@agu.edu.vn
Điện thoại: (0296) 6 256565 (Ext: 1053)
Trực tiếp phụ trách CĐBP: 9

Phụ trách phong trào thi đua hai tốt “Dạy tốt, học tốt” và cuộc vận động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Khối Kinh tế và Công nghệ thông tin.

Member
ThS. Nguyễn Thị Thanh Loan
Ủy viên BCH CĐCS, Phó trưởng ban Nữ công
Email: nttloan@agu.edu.vn
Điện thoại: (0296) 6 256565 (Ext: 1312)
Trực tiếp phụ trách CĐBP: 5

Phụ trách phong trào thi đua hai tốt "Dạy tốt, học tốt” và cuộc vận động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo khối Giáo dục chính trị, GDTC, GDQP, Luật.

 

Member
ThS. Phạm Duy Tiễn
Ủy viên BCH CĐCS
Email: pdtien@agu.edu.vn
Điện thoại: (0296) 6 256565 (Ext: )
Trực tiếp phụ trách CĐBP: 8

Phụ trách phong trào thi đua hai tốt “Dạy tốt, học tốt" và cuộc vận động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Khối Nông nghiệp.

Member
TS. Nguyễn Bách Thắng
Ủy viên BCH CĐCS
Email: nbthang@agu.edu.vn
Điện thoại: (0296) 6 256565 (Ext: )
Trực tiếp phụ trách CĐBP: 16, 17, 18 và 19.

Phụ trách phong trào thi đua hai tốt “Dạy tốt, học tốt ” và cuộc vận động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Khối Sư phạm.

Member
ThS. Lê Văn Điền
Ủy viên BCH CĐCS
Email: lvdien@agu.edu.vn
Điện thoại: (0296) 605701
Trực tiếp phụ trách CĐBP: 15

Phụ trách phong trào thi đua hai tốt "Dạy tốt, học tốt” và cuộc vận động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của Trường Phổ thông THSP.

 

Member
ThS. Võ Tuấn Em
Ủy viên BCH CĐCS, Phó trưởng ban Phong trào
Email: vtem@agu.edu.vn
Điện thoại: (0296) 6 256565 (Ext: )

Phụ trách công tác văn thư, hoạt động hỗ trợ, phần mềm quản lý đoàn viên,... Các báo cáo gửi về đ/c Chủ tịch phê duyệt, xác nhận.