Các biện pháp giảm nguy cơ mắc chủng virus Corona mới

Submitted byadmin onWed, 05/02/2020 - 10:43

Các biện pháp giảm nguy cơ mắc chủng virus Corona mới.                                                                                                                                                                                                                 

Chú ý khi mua sắm tại chợ thực phẩm tươi sống

 

3

 

2

 

4