Báo cáo sơ kết công tác Công đoàn giữa nhiệm kỳ và nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2023

Submitted byadmin onTue, 15/12/2020 - 15:13

Chi tiết, vui lòng xem file đính kèm.

Đính kèm

STT Đính kèm (click vào để download)
1
Attachment Size
65.BC_.CDCS_.pdf 8.74 MB