Báo cáo kết quả thực hiện các phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

Submitted byadmin onThu, 05/03/2020 - 09:03

Chi tiết, vui lòng xem file đính kèm.

Đính kèm

STT Đính kèm (click vào để download)
1
Attachment Size
382.BC_.LDLD_.signed.pdf 1.05 MB