Báo cáo hoạt động công đoàn tháng 7/2018

Submitted by admin on Tue, 17/07/2018 - 14:32

Vui lòng xem file đính kèm.

Đính kèm

STT Đính kèm (click vào để download)
1
Attachment Size
54-BC-CĐCS BAO CAO THANG 7.pdf 3.77 MB