Báo cáo hoạt động công đoàn tháng 01/2020

Submitted byadmin onThu, 16/01/2020 - 21:05

Vui lòng xem file đính kèm.

Đính kèm

STT Đính kèm (click vào để download)
1
Attachment Size
CDCS DH AN GIANG - BC THANG 01.2020.pdf 4.44 MB