Báo cáo hoạt động công đoàn cơ sở quý III/2021

Submitted byadmin onThu, 23/09/2021 - 08:16

Chi tiết, vui lòng xem file đính kèm.

Đính kèm

STT Đính kèm (click vào để download)
1
Attachment Size
48.BC_.CĐCS.pdf 1.45 MB